Zistite viac o histórii našej spoločnosti

Femont od vzniku po súčasnosť

FEMONT s.r.o. je moderná, progresívna firma, so zameraním na zákazkovú strojársku výrobu aj nadrozmerných dielov – Mechanické obrábanie, frézovanie nadrozmerných dielov, delenie materiálu, zváranie, finálna montáž výrobkov.

O nás

20 rokov skúseností

"Všetky naše aktivity vychádzajú zo základných etických princípov a zákonitostí."

Rudolf Kuvik - konateľ

Vznik spoločnosti

Od svojho založenia v roku 2001 prešla spoločnosť FEMONT s.r.o. obdobiami výrazných zmien. Z pôvodne výrobnej spoločnosti, ktorá sa zameriavala výlučne na výrobu a montáž oceľových konštrukcií menšieho rozsahu v blízkom okolí, môžeme dnes povedať, že spoločnosť rozšírila svoje výrobné pôsobenie na trhu v rámci EU aj iných krajín.

Súčasné pôsobenie

Roky 2013 a 2017 boli pre našu spoločnosť prelomové. V roku 2013 sme investovali do obnovy strojového parku a začali sa venovať obrábaniu. Rok 2017 bol rokom rozširovania výroby. Vďaka investíciám a novým ideám sme úspešní v oblasti mechanického obrábania a výroby oceľových konštrukcií.

Od roku 2021 investujeme, rozširujeme sa a rastieme. Staviame nové priestory, rozširujeme strojový park. V rámci rastu firmy sme zakúpili stroj, ktorý bude raritou na Slovensku. Vďaka nemu budeme schopní obrábať nadrozmerné, tvarovo zložitejšie kusy.

Výhľad do budúcnosti

Máme ambície byť lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom. Byť trvale rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou na trhu, hľadať vhodné investičné príležitosti, rozvíjať podnikateľské aktivity a zvyšovať vlastnú kredibilitu.

Čím sme výnimoční

Spoločnosť prevádzkuje činnosť  na 10.000m2 v priemyselnej časti Voderadov. Vďaka správnemu využitiu veľkého ľudského potenciálu tradície strojárstva sa nám darí dodržiavať hlavné priority, ktoré sme si vytýčili. Kooperácie s firmami v regióne a osobné kontakty nám zaručujú nadštandardné vzťahy a veľa technologických možností.

Spoločnosť FEMONT s.r.o. sa zameriava predovšetkým na zákazkovú výrobu so zameraním na ťažké zvarence a obrábanie nadrozmerných dielcov a výrobu oceľových konštrukcií pre chemický, potravinársky a automobilový priemysel. Medzi naše činností patrí aj konštrukcia, rekonštrukcia, výroba a návrh riešení pre výmenníky tepla, kondenzátory, tlakové nádoby a nádrže. Spoločnosť je tvorená vysoko kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami získanými pri práci v obore. 

Spoločnosť má systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy STN EN ISO 9001:2016, je osvedčená a spôsobilá vykonávať proces zvárania pri výrobe oceľových konštrukcií podľa technických požiadaviek normy STN EN ISO 3834-2:2006 a delenie, ohýbanie, dierovanie, obrábanie, tepelné delenie, zváranie pri výrobe oceľových konštrukcií podľa normy STN EN 1090-2:2020, stupeň EXC2.

Vízia a hodnoty spoločnosti

Naším poslaním je efektívne pôsobiť na trhu a ponúkať svojim obchodným partnerom kvalitne odvedenú prácu, ktorá sa pretaví do spokojnosti všetkých zainteresovaných. 

Snažíme sa minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie, kontinuálne znižovať objem odpadov a emisií nad rámec požiadaviek zákona. Máme ambície byť lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom. Byť trvale rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou na trhu.

Víziou spoločnosti aj naďalej ostáva udržanie si postavenia spoľahlivého, dôveryhodného a žiadaného partnera, schopného plniť najnáročnejšie kvalitatívne produkčné požiadavky. 

Pracujeme na neustálom zlepšovaní našich služieb, aby sme uspokojili požiadavku zákazníka, ktorý je u nás vždy na prvom mieste.